Karolina Riječka

Karolina Riječka
keramika, detalj