Keramički tanjur

Keramički tanjur
detalj

UMJETNOST
SPOJENA
GENERACIJAMA
OD 1974.godine  STVARAMO i
ŽIVIMO
UMJETNOST