Keramički tanjur

Keramički tanjur
detalj

UMJETNOST
SPOJENA
GENERACIJAMA
45 GODINA  STVARAMO I
ŽIVIMO
UMJETNOST